Czym jest pamięć mięśniowa?

Pamięć mięśniowa, inaczej również też znana pod nazwą „pamięć ciała / ruchowa” jest to określenie na nieświadome wykonywanie czynności motoryczne w sposób zautomatyzowany lub też spontaniczny bez udziału świadomości nad procesem ruchu. Przykładami takiego zachowania jest np. kierowanie pojazdami, chodzenie czy też wiązanie sznurowadeł.

 

 

Pamieć mięśniowa

 

Zjawisko pamięci mięśniowej zwróciło uwagę naukowców na dwa pojęcia. Jednym z nim jest hipertrofia, która jest przerostem tkanki w skutek czego, powiększają się poszczególne komórki bez zwiększenia ich liczby. Drugim pojęciem jest atrofia będący zanikiem zmniejszenia się objętości komórek czy też tkanek.

Ściśle związanym system z pamięcią mięśniową jest system nerwowy. Podczas ćwiczeń, które powtarzamy, występuję znaczna poprawa synaps w mięśniach, co w efekcie daje nam zwiększenie szybkości z jaką impuls podróżuję z mózgu do mięśni. Jednakże, wszystko to jest w większym stopniu uzależnione od skoncentrowaniu się na danej aktywności fizycznej czy też jej ukończeniu, w ten sposób mięśnie są mobilizowane do działania w płynni i szybki sposób.

 

 

Układ nerwowy

 

Dzięki temu, że nasza pamięć mięśniowa jest połączona z układem nerwowym, pierwszymi wskaźnikami, które najszybciej są odzyskiwane to ogólna wytrzymałość siłowa. To dzięki tej zdolności organizm ma możliwość na produkcję potrzebnej ilości ATP, która produkował wcześniej. Kiedy nasz organizm jest we wzmożonej aktywności fizycznej, oddychanie wewnętrzne komórki znacząco zwiększa się, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia syntezy białek, które są w głównej mierze odpowiedzialne za procesy glikogenogenezy, glikozy, a także ATP. Dzięki takich możliwościach naszej pamięci mięśniowej, kiedy wracamy z treningów, wówczas dochodzi do stymulacji organizmu, który korzysta z rezerwowych naczyń włosowatych, na skutek wzmocnienia ukrwienia tkanek mięśniowych, a to z kolei może być efektem do zwiększenia się wchłaniania tlenu przez komórki.

Zgodnie z wyżej wymienionymi aspektami, pamięć mięśniowa oznacza, że nasze mięśnie „uczą się” lub też „zapamiętują” określone ruchu, które wykonywaliśmy regularnie. Dodatkowo działa to też na pewnym poziomie psychofizycznym, w efekcie czego dalszy etap działa już bez naszego świadomego udziału.

Według wielu źródeł, pamięć mięśniowa nie jest mitem, lecz faktem, który ma swoje dowody na co dzień u ludzi trenujących regularnie. Nawet po długiej przerwie nasze mięśnie wraz z układem nerwowym  są w stanie „przypomnieć” w jaki sposób bez naszej ingerencji świadomości wykonywać określone ruchy. Dodatkowo, mechanizmy, które leżą u podstaw tego zjawiska, są związane trwale ze zwiększoną ilością jąder komórkowych w miocytach, w skutek czego nasza tkanka mięśniowa nabywa umiejętności do tego aby lepiej reagować na bodźce treningowe, nawet jeśli przerwa trwała kilka miesięcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu naszego organizmu, który podczas każdego ćwiczenia komunikuję się z mózgiem o wykonywanej pracy, jest on w stanie wszystkie te dane zapamiętać, przechować oraz porządkować. Te procesy składają się na pamięć mięśniową.